ELEKTRONIKA MOTOCYKLOWA
Elektronika Motocyklowa
mgr Sławomir Dudek
ul. Ofiar Katynia 8/133
35-213 Rzeszów

tel.
 +48 692-612-373
e-mail sdudek@op.pl

NIP - 813-170-67-85
REGON - 180246773