ELEKTRONIKA MOTOCYKLOWA
Przed montażem regulatora, nie zapomnij odłączyć akumulatora.

Należy zwrócić uwagę na kolory przewodów. Żółte lub białe przewody "fazowe" wychodzące z prądnicy (z korpusu silnika) można łączyć dowolnie z przewodami żółtymi w regulatorze. Kolejność nie jest istotna. Najważniejsze jest aby nie pomylić wyjść "+" kolor czerwony i "-" kolor czarny. Najprościej sprawdzić który z pozostałych dwóch przewodów w motocyklu jest połączony z "masą" czyli "minusem" akumulatora, lub ramą motocykla. Najczęściej będzie on miał kolor biały, niebieski lub żółto/zielony. Łączymy go z przewodem czarnym w regulatorze. Ostatni piąty kabel łączymy z przewodem czerwonym regulatora.

Po zamontowaniu regulatora nie uruchamiać silnika bez podłączonego akumulatora. Można w ten sposób uszkodzić regulator i inne elementy w instalacji. Również nie należy ściągać klem podczas pracy silnika. Ważne aby akumulator przed rozpoczęciem był naładowany. Podłączyć miernik do zacisków akumulatora i skontrolować napięcie ładowania. Powinno się ono mieścić w przedziale 13,5V - 14,8V.